Henkilöstölahjat verotuksessa

Kun olet valitsemassa yrityksesi omalle henkilökunnalle sopivaa lahjaa, verottajan ohjeistuksiin viitaten KlikCard lahjakorteista tarkoitukseen sopivat parhaiten Kohdistetut KlikCard lahjakortit, jotka on tarkasti suunnattu tiettyyn ennalta valittuun palveluun.

Lahjakortin arvo tulee olla suhteutettu oikein tarkoitusta silmällä pitäen (merkkipäivä tai muu vähäinen lahja). Merkkipäivälahja arvoltaan enimmillään työntekijän 1-2 viikon bruttopalkkaa vastaava. Muu vähäinen lahja (esim. joululahja) enimmillään 100 euroa.

Oheisessa PDF -liitteessä lisää aiheesta. Lopullisen varmuuden verotuskäytännöistä saat yrityksesi paikkakunnan veroviranomaiselta.

Säännökset eivät koske asiakkaille suunnattuja yrityslahjoja.

Henkilöstölahjat verotuksessa (PDF) >>