Rekisteriseloste

Rekisterin nimi
KlikCard asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä
Motivatum Oy
Y-tunnus: 0833520-0

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää KlikCard -palvelun omaan suoramarkkinointiin ja tiedottamiseen, ellei asiakas ole tiedottamista ja suoramarkkinointia kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
- Henkilötiedot (nimi)
- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
- Lupatiedot (suostumus tiedotteiden ja tarjousten lähettämiseen)
- Tilaushistoria (asiakkaan ostotapahtumatiedot)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot sekä asiakkaan Palvelussa tekemät ostotapahtumat.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Motivatum Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä ja tiedot tarvittaessa salauksin. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteys KlikCard asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@klikcard.fi